Edyta Środa urodziła się w Szydłowcu. Na Akademii Muzycznej w Krakowie studiowała Klawesyn, Teorie Muzyki, Dyrygenturę i Nauke Muzyki. W roku 2000 zakończyła studia na Akademii Muzycznej otrzymując dwa tytuły magisterskie.

Następnie kontynuowała naukę na Akademii Muzycznej w Karlsruhe. W roku 2003 ukończyła również te studia z wyróżnieniem. Po kolejnych dwóch latach, w czerwcu 2005 ukończyła Studia Muzyki Kameralnej, otrzymując najwyższe noty z egzaminu Solo Klawesyn (Solistenexamen KE). W ten sposób Edyta Środa otrzymała najwyższy stopień akademicki (instrument Klawesyn) z możliwych. Jej repertuar obejmuje dzieła XVI, XVII oraz XVIII wieku. Edyta ukończyła również wiele kursów Mistrzowskich, między innymi u takich znakomitości jak: Gustav Leonhardt, Andreas Staier, Bob van Asperen, Kenneth Gilbert, Jasper Christensen, Ives Rechsteiner, Wolfgang Glüxam. W roku 1998 otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa za wkład w rozwój kultury i sztuki. Od roku 2004 jest członkiem Tonkünstlerverband Baden-Württemberg e.V. Konzertuje solo, continuo, bierze udział w wielu nagraniach radiowych i telewizyjnych. Nagrywa płyty z wieloma orkiestrami i zespołami, między innymi z : Consortium Jagiellonium Kraków, Forum Sinfonia Kraków, Miedzynarodowa Orkiestra Händelakademie Karlsruhe, Schleswig-Holstein Orchester, der Camerata Bonn, La Fiamma, Vocalensemble Rastatt, Ensemble für Alte Musik, La Banda Pallatina, Con Voce Festiva Ensemble.

Copyright © 2006-2009 by Chris